Ako prebieha spolupráca

Na Vašej spokojnosti nám naozaj  záleží, a preto sa naše služby snažíme neustále skvalitňovať a prispôsobovať požiadavkám moderných zákazníkov. 

  • Našim zákazníkom poskytujeme bezplatnú konzultáciu a predbežný odhad ceny požadovaných úprav, a to ako osobne, tak i prostredníctvom telefónu či mailu.
  • Na všetky montážne služby poskytujeme doživotnú záruku! 
  • V prípade uzatvorenia dohody o výkone určitých úprav na Vašom automobile prispôsobujeme danej úlohe svoj časový rozvrh, a to v priamej úmere k naliehavosti danej požiadavke.
  • Naši zamestnanci sú ihneď po prevzatí vozidla a predbežnom vyhodnotení situácie schopní poskytnúť základné informácie týkajúce sa približnej časovej záťaže potrebných prác.
  • Práce na automobile robíme v čo možno najkratšom časovom úseku a s využitím moderných technológií a pracovných postupov. Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam a autorizovaným technologickým postupom môžu naše služby bezstarostne využívať i majitelia vozidiel s platnou záručnou lehotou (v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002).
  • O dokončení úprav na voze zákazníkov informujeme prostredníctvom telefónu či mailu.

AUTOSKLO Salaj, s.r.o.

Poprad prevádzka:
Partizánska 688/9,
058 01 Poprad
+421 903 601 602
+421 903 606 358
+421 903 368 686
autosklosalaj.pp@gmail.com

V emailovej komunikácii uvádzajte prosím aj telefonický kontakt, môže to urýchliť vybavenie vášho problému.

Košice prevádzka:
Myslavská 2/B,
040 23 Košice
+421 902860880
+421 903601602
autosklosalaj.ke@gmail.com

V emailovej komunikácii uvádzajte prosím aj telefonický kontakt, môže to urýchliť vybavenie vášho problému.